Koniec prac nad ścieżką w Podzamczu

10-09-2014, 15:02

W środę 10 września dokonano odbioru technicznego przebudowanej ścieżki o nawierzchni szutrowej w Podzamczu.

Jej powstanie i wykorzystana technologia konsultowana była z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ścieżka powstała na ponad 200 metrowym odcinku terenów wiejskich. Oprócz ścieżki postawiono 5 ławek parkowych i koszy na śmieci. Okres gwarancyjny na przebudowany obiekt trwa 36 miesięcy. 

Całkowity koszt to 43 tysiące złotych. Inwestycja dofinansowana została w wysokości bliski 25 tysięcy zł z Lokalnej Grupy Działania Polesie.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza