Zgłoś swój projekt rewitalizacji Starego Miasta

19-01-2017, 11:34

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłoszenia swojego pomysłu na rewitalizację Starego Miasta w Łęcznej. Zapraszamy do pobrania karty projektu, wypełnienia jej i przesłania na adres mailowy info@um.leczna.pl lub na adres Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna. Wypełnione karty można dostarczyć także osobiście do Urzędu do pokoju nr 8. Dla ułatwienia umieszczamy załącznik opisujący typy projektów rewitalizacyjnych.

Można zgłaszać różnorodne typy projektów, ale najbardziej zależy nam na pomysłach dotyczących tzw. „projektów miękkich".

Zaproponowane projekty powinny dotyczyć tylko wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Przypominamy, że obejmuje on północną część Starego Miasta, dolinę Świnki, park Podzamcze oraz skwer w miejscu po starym targu oraz teren przy starym cmentarzu. Dla ułatwienia karta projektu zawiera mapkę wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane i mają szansę znaleźć się w opracowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Propozycje projektów prosimy przesyłać do dnia 10 marca 2017 r.

Poniżej link do „Wielokryterialnej analizy przestrzennej Gminy Łęczna” opisującej najważniejsze problemy i zjawiska kryzysowe na terenie gminy i miasta Łęczna.
http://www.leczna.pl/pl/aktualnosci/art3369.html

Informujemy, że na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza