Rozpoczyna się remont Krasnystawskiej. Szczegóły inwestycji

10-02-2017, 07:17

Nowa nawierzchnia, lewoskrętne pasy zjazdowe m. in. do szpitala i do ul. Nadwieprzańskiej,  a także chodniki, ścieżka rowerowa, rondo zamiast skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego -  tak po tegorocznym remoncie będzie wyglądała ulica Krasnystawska w Łęcznej. To nie wszystko - pojawią się nowe zatoki autobusowe i punkt  do ważenia pojazdów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Ulica Krasnystawska w Łęcznej stanowi część dużego remontu drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice na odcinku 22+073 do 40+245 z wyłączeniem mostu na rzece Wieprz w Ciechankach, który został odnowiony wcześniej.

Obecny stan drogi pozostawia wiele do życzenia. Remontowany odcinek wymaga przebudowy, ponieważ stan techniczny istniejącej konstrukcji i geometrii drogi na przeważającym odcinku jest niezadowalający. Widoczne są koleiny i spękania nawierzchni oraz oberwania jej krawędzi. Na znacznej długości drogi występują zawyżone pobocza. Droga nie posiada sprawnego odwodnienia, a kanalizacja deszczowa oraz rowy przydrożne są zamulone i niedrożne. Wszystko to powoduje zastoiska wody.
W wyniku przebudowy zmianie ulegnie geometria drogi. Szerokość drogi zostanie zwiększona do 7 metrów, a konstrukcja zostanie wzmocniona lub całkowicie wymieniona w celu przeniesienia obciążeń ruchu samochodowego. Rozbudowane zostaną również skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Na całej długości powstanie ścieżka rowerowa. Połączy się ona z istniejącą siecią ścieżek rowerowych w Łęcznej. 

Po obu stronach drogi, od ronda przy stadionie, aż do skrzyżowania ulic przy myjni samochodowej, powstaną chodniki. Od tego miejsca w kierunku szpitala będzie prowadził chodnik usytuowany po lewej stronie jezdni. Samochody zjeżdżające w lewo do szpitala i w kierunku ulicy Nadwieprzańskiej przestaną blokować drogę jadącym prosto ze względu na wydzielony pas zjazdowy. Samo skrzyżowanie ulicy Krasnystawskiej z Wyszyńskiego zostanie przebudowane na rondo. W niedalekiej odległości powstanie zatoka do ważenia pojazdów.

Remont na terenie Gminy Łęczna obejmie także modernizację mostu na rzece Stawek w Zakrzowie oraz utworzenie nowego pasa zjazdowego dla jadących od Milejowa do Leopoldowa i dalej. Oprócz tego rozbudowywane lub przebudowywane będą zjazdy na działki przyległe do drogi oraz pasy drogowe i drogi serwisowe zapewniające dojazd do pól położonych przy drodze wojewódzkiej.

Prace za blisko 92 mln zł wykona firma Strabag z Pruszkowa. Mają one potrwać do końca 2017 roku.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza