Ważne. Decyzje bez własnoręcznego podpisu

09-02-2017, 14:27

Trwa doręczanie decyzji podatkowych, które w tym roku będą opatrzone  jedynie nadrukiem imienia i nazwiska  oraz stanowiska służbowego osoby uprawnionej do jej wydania.

Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa decyzje nie muszą być podpisywane własnoręcznym podpisem  w przypadku sporządzenia dokumentu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.