Termomodernizacja dofinansowana

07-03-2017, 13:46

Miło nam poinformować, że kolejna gminna inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola Nr 4 została wsparta kwotą ponad 750 tys. złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chociaż umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Łęcznej” została podpisana dopiero 30.12.2016 r., sam projekt obejmuje wydatki poniesione na docieplenie budynków gimnazjum i przedszkola już od roku 2011. Projekt został zrealizowany w ramach VI konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Dla budynku Przedszkola Nr 4 termomodernizacja zakończyła się w 2014 roku. W jej ramach wykonano min.: wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnicy, docieplenie ścian, wymianę instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 zakończyła się w grudniu ubiegłego roku i obejmowała min.: docieplenie ścian budynku głównego i części sportowej, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji c.o., wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Jako uzupełnienie termomodernizacji wykonano instalację dwóch pomp ciepła oraz instalację solarną na dachu budynku.

Warto dodać, że przy okazji prac zamontowano na obydwu budynkach 28 budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy.
Całkowity koszt projektu wyniósł 2.585.000,00 zł.