Spotkania informacyjno – doradcze PROW 2014-2020

10-03-2017, 09:02

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej oraz podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w indywidualnym doradztwie*.
W Łęcznej spotkanie odbędzie się w środę 22 marca o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy ul. Plac Kościuszki 22.

* Doradztwo skierowane jest do:
- przedstawicieli JSFP oraz organizacji pozarządowych – dotyczy zakresu budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej;
- przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność gospodarczą w zakresie turystyki, rekreacji i przetwórstwa produktów lokalnych – dotyczy zakresu rozwijanie działalności gospodarczej;
- osób fizycznych, które planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD – dotyczy zakresu tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Pliki do pobrania