Rewitalizacja parku Podzamcze - postępy prac

15-03-2017, 11:49

  Przedstawiamy kolejne zdjęcia dokumentujące postęp prac przy rewitalizacji parku Podzamcze. Wciąż trwają roboty przygotowawcze. Wykonawca zdemontował już nawierzchnię głównej alei oraz kontynuuje prace porządkowe. Rozpoczęły się także roboty ziemne związane z budową oświetlenia parkowego.

  Projekt pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze” będzie realizowany przy współudziale środków europejskich z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja do podpisania umowy z Samorządem Województwa została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Zakończenie robót zaplanowano na koniec listopada 2017 r.