Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026

21-04-2017, 11:31

Burmistrz Łęcznej
przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do projektu dokumentu.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 12.05.2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i Prognozą Oddziaływania na Środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, pok. 17 w okresie od 21.04.2017 r. do 12.05.2017 r. (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Gminy www.leczna.pl.

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza zgłaszania uwag do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej
• przy pomocy poczty elektronicznej na adres: info@um.leczna.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR lub POŚ LPR”,
• przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR lub POŚ LPR”,
• osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Łęcznej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza