Gmina Łęczna ma Lokalny Program Rewitalizacji [aktualizacja]

07-06-2017, 13:27

  Burmistrz Łęcznej informuje, że uchwałą nr XXXV/185/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 maja 2017 r. został uchwalony „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2023”. Opracowany dokument ma fundamentalne znaczenie przy pozyskiwaniu środków europejskich na działania rewitalizacyjne.
 
  Prace nad przygotowaniem dokumentu trwały ponad rok. W listopadzie ubiegłego roku wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Kolejnym etapem były już działania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji – w tym min. zbieranie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Następnie projekt dokumentu został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Na każdym etapie powstawania dokumentu zapewniono szeroki udział społeczeństwa.

  W pracach nad Programem współpracowano z ekspertami zewnętrznymi do spraw rewitalizacji zatrudnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W maju projekt Programu przeszedł procedurę weryfikacyjną przeprowadzoną przez Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

  Wszystkie prace związane z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016 – 2023” zostały dofinansowane w 90% przez Unię Europejską i budżet Państwa.

  Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział w konsultacjach i włączenie się w prace nad powstaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim, Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”. Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

[AKTUALIZACJA 19.06.2017 r.]
Załączamy raport z konsultacji. Do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza