Kolejne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew od 16 czerwca b.r. .

22-06-2017, 11:08

W dniu 16 czerwca bieżącego roku weszły w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew. Przede wszystkim zmiany dotyczą osób fizycznych. Wg nowych przepisów osoba fizyczna chcąca wyciąć drzewo na gruncie prywatnym w celach nie wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej winna zmierzyć jogo obwód na wysokości 5 cm.
Jeżeli obwód przekracza:
a)    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b)    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
c)    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do właściwego organu. W większości przypadków w naszej gminie będzie to Urząd Miejski w Łęcznej.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 
Następnie przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Łęcznej w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin ww. drzewa. W terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może w drodze decyzji wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli Burmistrz nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (81) 53 58 649
Odsyłam także bezpośrednio do lektury ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) – dział IV.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza