Program bioasekuracji - zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń

25-07-2017, 12:14

Wojewoda lubelski przesyła informację opracowaną w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem  „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018”. Program obowiązuje na określonym obszarze województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.  W województwie lubelskim do przestrzegania wymogów zawartych w dokumencie zobowiązani są hodowcy świń gospodarujący w gminach: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski.

Do głównych wymagań bioasekuracji należą:
•    zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
•    wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
•    przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
•    prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
•    zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
•    utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
•    posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji;
•    zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa – wymagania są spełnione także wtedy, gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;
•    utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa dnia 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, który powinien zostać spełniony do dnia 31 grudnia 2017 r.
Czytaj więcej na stronie Głównego Lekarza Weterynarii wetgiv.gov.pl

W załączniku skan pisma

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza