Park Podzamcze - postępy prac

26-08-2017, 16:49

  Zimą i wczesną wiosną wykonano roboty porządkowe związane z usuwaniem chorych i uszkodzonych drzew. Następnie wykonawca robót wybudował sieci zasilające oświetlenie oraz wodociąg. W dalszej kolejności wybudowano schody do parku oraz alejkę przy wejściu od strony Starego Miasta. Praktycznie ukończony jest parking przy dawnej szkole ogrodniczej.

  Obecnie budowana jest droga dojazdowa oraz układ alejek. Przyszedł też czas na nasadzenia krzewów i bylin oraz na urządzanie trawników. Gotowe są już placyki pod ławki. Przygotowano także miejsca pod urządzenia siłowni plenerowej.
Przypominamy, że na powierzchni 2,64 ha zaplanowano odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego tzw. parku włoskiego, jaki istniał w tym miejscu w przeszłości.

  Wartość projektu wynosi 2.614.532,58 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.020.407,04 zł, dotacja z budżetu państwa 237.694,94 zł, wkład Gminy Łęczna 118.847,48 zł.
Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

  Umowa na dofinansowanie projektu nr RPLU.07.01.00-06-0011/16-00 z Województwem Lubelskim została podpisana 10.04.2017 r.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Galeria zdjęć

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza