Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane w Centrum Kultury w Łęcznej

04-09-2017, 07:34

Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do składania ofert na modernizację infrastruktury z przystosowaniem obiektu i jego otoczenia dla usprawnienia działalności placówki, podniesienia jej funkcjonalności i estetyki. Termin składania ofert do 15 września 2017 r.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania udostępniamy na stronienie BIP

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza