Uwaga utrudnienia! Rozpoczęcie prac na ul. Polnej

07-09-2017, 14:47

  Rozpoczęła się kolejna miejska inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ulicy Lisa Błońskiego do ulicy Sufczyńskich”.

  W ramach zadania zostanie przebudowy odcinek ulicy Polnej w Łęcznej o długości 316,00 m i szerokości 5,00 – 6,00 m o nawierzchni bitumicznej (od Stokrotki do ronda przy dużym TESCO). Planowany zakres przebudowy obejmuje: przebudowę drogi o projektowanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowę nowych zatok postojowych z betonowej kostki brukowej, budowę chodnika o szer. 2,00 m z betonowej kostki brukowej (z lewej strony ulicy w kierunku TESCO), budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3,50 m (z prawej strony ulicy w kierunku TESCO), budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

  Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., który wykona wspomnianą inwestycję za kwotę 658.970,48 zł do 16 października 2017 roku.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza