Zablokowany dojazd do tymczasowego parkingu - wyjaśnienia

12-09-2017, 09:32

W nawiązaniu do informacji o możliwości tymczasowego parkowania samochodów przez mieszkańców bloków położonych przy remontowanej ulicy Skarbka informujemy, że dojazd do udostępnionej na ten cel działki gminnej został zablokowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Skarbek”

W dniu 11 września, po rozmowie z burmistrzem Teodorem Kosiarskim, prezes spółdzielni zobowiązał się do usunięcia przeszkód.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza