Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Łęczna w roku 2017 zakończone

12-09-2017, 15:45

Wraz z końcem miesiąca sierpnia zakończyliśmy zadanie polegające na demontażu  i odbiorze odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z nieruchomości z terenu naszej gminy. Niniejsze zadanie realizowaliśmy przy pomocy środków pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – kwota 8  198,23 zł.  Z budżetu Gminy na ten cel wydano 14 331,95 zł. Łącznie unieszkodliwieniu poddanych  zostało 75,67 Mg odpadów azbestowych. Trafiły one do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Kraśniku.  

Aktualnie przyjmujemy wnioski do realizacji w przyszłym roku. 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza