Wybory sołtysa w Ciechankach Łęczyńskich

05-10-2017, 11:03

UWAGA !

MIESZKAŃCY
Sołectwa CIECHANKI ŁĘCZYŃSKIE

W związku ze złożoną rezygnacją przez Sołtysa
Sołectwa Ciechanki Łęczyńskie

Burmistrz Łęcznej
zwołuje na dzień
16 października 2017 r. – godz. 17.00

w Szkole Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich

ZEBRANIE WYBORCZE
MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CIECHANKI ŁĘCZYŃSKIE

na którym będą przeprowadzone wybory uzupełniające  Sołtysa 
na kadencję 2015-2019

(Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum, w tym samym dniu o godzinie 17.15)

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza