Wystawa grzybów świeżych jadalnych i trujących

05-10-2017, 11:52

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że 10 października 2017r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 (budynek Szpitala Powiatowego, II piętro) w godz. 10.00 – 14.00 zorganizowana  zostanie wystawa grzybów.

  Celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy o grzybach jadalnych i trujących, sposobach ich rozróżniania, bezpiecznego zbierania i spożywania. Na wystawie prezentowane będą świeże okazy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego.

  Amatorzy zbierania grzybów będą mogli skorzystać z darmowych konsultacji wątpliwych w identyfikacji okazów z klasyfikatorem grzybów świeżych.

  Ofertę edukacyjną kierujemy do społeczeństwa powiatu łęczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i nauczycieli z placówek nauczania     i wychowania. Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny  (81 752 31 67) w przeddzień wystawy w celu sprawnej  koordynacji zadania.

  Podczas wystawy prezentowane będą prace uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym p.t. „Leśne Inspiracje-Grzyby skarbem natury”, zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej oraz Powiatową Siecią Szkół Promujących Zdrowie.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza