Zmiany w systemie sortowania i odbioru odpadów

08-01-2018, 08:21

Odzyskiwanie cennych surowców
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Jakie surowce oddzielamy?
Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Od tej pory odpady są dzielone na cztery frakcje.  Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?
Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski
Wrzucamy:
•    opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
•    katalogi, ulotki, prospekty,
•    gazety i czasopisma,
•    papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
•    zeszyty i książki,
•    papier pakowy,
•    torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
•    ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
•    papieru lakierowanego i powleczonego folią,
•    papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
•    kartonów po mleku i napojach,
•    papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
•    tapet,
•    pieluch jednorazowych i podpasek,
•    zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
•    ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)
Wrzucamy:
•    Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
•    szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
•    ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
•    szkła okularowego,
•    szkła żaroodpornego,
•    zniczy z zawartością wosku,
•    żarówek i świetlówek,
•    reflektorów,
•    opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
•    luster,
•    szyb okiennych i zbrojonych,
•    monitorów i lamp telewizyjnych,
•    termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
•    odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
•    nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
•    plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
•    opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
•    opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
•    plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
•    aluminiowe puszki po napojach i sokach,
•    puszki po konserwach,
•    folię aluminiową,
•    metale kolorowe,
•    kapsle, zakrętki od słoików,
•    zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
•    butelek i pojemników z zawartością,
•    opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
•    opakowań po olejach silnikowych,
•    części samochodowych,
•    zużytych baterii i akumulatorów,
•    puszek i pojemników po farbach i lakierach,
•    zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy
Wrzucamy:
•    odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
•    gałęzie drzew i krzewów,
•    skoszoną trawę, liście, kwiaty,
•    trociny i korę drzew,
•    resztki jedzenia (bez mięsa),
•    ususzone wiązanki kwiatów i zasuszone rośliny.
Nie wrzucamy:
•    kości zwierząt,
•    odchodów zwierząt,
•    popiołu z węgla kamiennego,
•    drewna impregnowanego,
•    płyt wiórowych i MDF,
•    ziemi i kamieni,
•    innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Krasnystawska 54.


WAŻNE
Do pierwszej deklaracji należy dołączyć:
• oświadczenie o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (załącznik do niniejszej wiadomości),
• oświadczenie o lokalizacji miejsc/punktów gromadzenia odpadów komunalnych wraz z planem sytuacyjnym lub mapą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników (załącznik do niniejszej wiadomości). Plan może być sporządzony odręcznie lub naniesiony na na mapkę. Przykładowy plan w załączniku.
 
Uchwała określiła również wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - są to:
• dowód zakupu lub wydzierżawienia pojemników przewidzianych do selektywnej zbiórki odpadów,
• w przypadku zameldowania w gminie Łęczna, ale zamieszkiwaniu w innej gminie, za granicą lub w innym miejscu (np. dom opieki, zakład karny, dom starości) należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

OPŁATA za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest kwartalnie w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące w terminie do 25-go ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego przelewem na rachunek Gminy Łęczna o numerze
37 10203147 0000 8902 0091 7245.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
► w sprawie deklaracji podatkowych i opłat: Referat Podatkowy, pok. 3, tel. 81 535 86 10
► w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, pok. 3, tel. 81 535 86 17
► w sprawie sposobu zbiórki odpadów i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 16, tel. 81 535 86 47

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Łęczna dostępny jest tutaj.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza