Drugi etap rewitalizacji parku Podzamcze rozpoczęty

26-01-2018, 13:05

Wyłoniono wykonawcę robót przy rewitalizacji zabudowań folwarcznych. Rozpoczęły się już pierwsze prace porządkowe.

Podpisano umowę na zabezpieczenie i adaptację obiektów dawnego folwarku w Podzamczu. Do przetargu stanęły 2 firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła lokalna firma Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., która za 2.319.034,92 zł wykona prace rewitalizacyjne.

W chwili obecnej trwa wycinka drzew po południowej stronie zabudowań. Stary folwark powoli odsłania swoje oblicze. W ramach przygotowania terenu pod dalsze prace zostanie usuniętych 75 drzew. Są to drzewa chore, uszkodzone lub kolidujące z zaplanowanymi do wykonania pracami. Zgodę na usunięcie drzew wydał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Równolegle trwa karczowanie krzaków w otoczeniu dawnych zabudowań folwarcznych.

Po zakończeniu robót, budynki stajni i obory zostaną zabezpieczone i udostępnione dla odwiedzających. W starej suszarni chmielu zostanie utworzony punkt widokowy. Wszystkie obiekty zostaną podświetlone. W otoczeniu zabudowań wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz alejki spacerowe. Całość zostanie uzupełniona o elementy małej architektury czyli ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i latarnie.

Zakończenie robót zaplanowano na 15.10.2018 r.

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza