Umowa o dofinansowanie PFRON podpisana

07-03-2018, 13:52

Dzisiaj w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie przedstawiciele Gminy Łęczna - Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski oraz Skarbnik Miasta Renata Brońska podpisali umowę o dofinansowanie wkładu własnego Gminy Łęczna dla projektu pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Kwota 540 tysięcy złotych pochodzi z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada wsparcie przedsięwzięć służących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.
Wcześniej ten sam projekt otrzymał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ponad 2,5 mln zł, a ze środków budżetu państwa kolejne 460 tysięcy złotych.

Budynek dawnego spichlerza zostanie przystosowany do pełnienia dziennej opieki i aktywizacji dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną.
W budynku, oprócz pomieszczeń administracyjnych, technicznych i gospodarczych, zostaną urządzone m.in. sala rehabilitacji ruchowej, sala doświadczania świata, sala spotkań, sala wielofunkcyjna, sala rękodzieła artystycznego, sala plastyczno-ceramiczna, pracownia komputerowa, sala aktywności zawodowej. Na poddaszu budynku urządzone zostaną 4 mieszkania treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Dla pielęgniarki i psychologa wyznaczono oddzielne pokoje. Dla prowadzenia zajęć i terapii zostanie zakupione niezbędne wyposażenie budynku. 

Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikację ułatwi winda. Nad bezpieczeństwem uczestników zajęć będzie czuwał system monitoringu. Od strony skarpy nad Wieprzem i na dachu przybudówki zaprojektowano tarasy odpoczynkowe.
Poprzez panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu obiekt będzie wykorzystywał energię odnawialną.
Teren wokół budynku zostanie uporządkowany, przy budynku zaplanowano chodniki i parkingi.
Rozpoczęcie prac zaplanowano wiosną tego roku, a zakończenie późną jesienią roku 2019. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę blisko 4,7 mln zł.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza