Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Łęczna wyłożony do publicznego wglądu

19-03-2018, 09:56

Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczna w części objętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN-II.4131.459.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 22grudnia 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach od 19 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej Plac Kościuszki 5 w sali nr 19, w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 10.00 do 13.00,
- wtorek od 13.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 22 (sala konferencyjna) o godz. 11.00.

Pliki do pobrania (projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczna w części objętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN-II.4131.459.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 22grudnia 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza