Łęczna podzielona na okręgi wyborcze i obwody głosowania

29-03-2018, 13:40

Dla wyjaśnienia:

  • okręg wyborczy w wyborach do Rady Miejskiej - cześć gminy (np. osiedle czy grupa sołectw), której mieszkańcy wybierają reprezentujących ich radnych. Podział dotyczy tylko wyborów do Rady Miejskiej. Oprócz tego są okręgi w wyborach do rady powiatu, sejmiku województwa, sejmu.
  • obwód głosowania - część gminy (np. kilka ulic, sołectwo), której mieszkańcy głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej położonej na terenie tego obwodu. Obwody głosowania są takie same we wszystkich wyborach i referendach.

Zmiana przepisów ustawowych spowodowała konieczność zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, w których wybierani będą radni już w nadchodzących wyborach samorządowych. Nastąpiła zmiana systemu wyborczego z większościowego (okręgi jednomandatowe) na proporcjonalny (okręgi wielomandatowe). Dla Łęcznej jest to powrót do systemu, który obowiązywał w wyborach samorządowych w 2010 roku. Przyjęty przez Radę Miejską w Łęcznej (na sesji w dniu 28 marca 2018 roku) podział gminy na okręgi jest bardzo podobny do wcześniej obowiązującego, a wprowadzone modyfikacje wynikają jedynie ze zmian demograficznych jakie w międzyczasie nastąpiły w Łęcznej.

Podział na okręgi wygląda następująco:
Okręg 1
Łęczna - Osiedle Stare Miasto i Sołectwa (Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Zakrzów, Rossosz, Piotrówek Drugi, Nowogród, Łuszczów-Kolonia, Zofiówka, Trębaczów, Karolin, Witaniów, Podzamcze, Stara Wieś-Stasin, Stara Wieś, Stara Wieś-Kolonia)
w okręgu wybieranych będzie 5 radnych

Okręg 2
Łęczna - Osiedle Samsonowicza
w okręgu wybieranych będzie 6 radnych

Okręg 3
Łęczna - Osiedle Niepodległości
w okręgu wybieranych będzie 5 radnych

Okręg 4
Łęczna - Osiedla Bobrowniki, Słoneczne i Kolonia Trębaczów
w okręgu wybieranych będzie 5 radnych

Jak widać, w stosunku do podziału z 2010 roku, z okręgu 1 do okręgu 4 przesunięte zostały osiedla Słoneczne i Kolonia Trębaczów.
Podstawą dokonanego podziału są przepisy prawa:
- art. 419  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn.zm.)
- uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (M. P. z 2018 r. poz. 204)

Wyborcy (w liczbie co najmniej 15) mają prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Łęczna na okręgi wyborcze. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. (uchwała podana została do publicznej wiadomości 4 kwietnia 2018 r.)

Na tej samej sesji Rada dokonała podziału gminy na obwody głosowania. W stosunku do dotychczasowego podziału nastąpiła jedna zmiana - sołectwo Trębaczów zostało przesunięte do obwodu głosowania z siedzibą komisji wyborczej w budynku szkoły w Zofiówce. Zmiana ta jest zgodna z wnioskami mieszkańców sołectwa. Możliwość zaskarżenia przyjętego podziału jest taka sama jak w przypadku podziału gminy na okręgi wyborcze.

Tutaj można zapoznać się z treścią uchwał dotyczących podziału Gminy Łęczna na okręgi i obwody.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza