Przy ruinach praca wre (zdjęcia)

10-04-2018, 10:12

Wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu robót budowlanych przy rewitalizacji folwarku w Podzamczu. Poniżej prezentujemy najnowsze informacje z placu budowy oraz fotografie pokazujące postęp prac.

Do chwili obecnej zakończono wycinkę drzew oraz wyczyszczono teren z krzaków otaczających zabudowania. Wytyczono alejki parkowe i rozpoczęto korytowanie pod ciągi piesze. Zakończono także układanie linii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i iluminacji.

Wykonano już rozbiórki starych murów i konstrukcji dachu w stajni, oborze i budynku gospodarczym.  W chwili obecnej trwa czyszczenie murów i uzupełnianie ubytków w ścianach zabudowań.

Po zakończeniu robót zabezpieczone zabudowania dawnego folwarku zostaną udostępnione dla odwiedzających.

Zakończenie robót zaplanowano na 15.10.2018 r.

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza