Wyniki XIX Powiatowego Turnieju Rowerowego oraz podsumowanie konkursu "Bądź bezpieczny na drodze"

11-05-2018, 14:18

Finał XIX Powiatowego Turnieju Rowerowego o Puchar Burmistrza odbył się 26 kwietnia 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyli zaproszeni goście:
- Pan Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej,
- Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
- Pan Jerzy Surma - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
- Pan Artur Banaszkiewicz – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie,
- Pan Piotr Winiarski - Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Lublinie,
- Pan Roman Cholewa - Starosta Łęczyński,
- Pani Wiesława Stec – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty w Łęcznej,
- mł. insp. Jarosław Bryl – Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej,
- podinsp. Mariusz Marzec – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,
 -Pani Anna Judin-Bojarczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

Głównym celem turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, poprzez popularyzowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także formy rekreacji i sportu.

Przystąpiło do niego 11  szkół z powiatu łęczyńskiego. Skład imienny drużyn został wyłoniony w wyniku  szkolnych eliminacji.  W czasie imprezy uczniowie musieli się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością udzielania pomocy przedmedycznej, jazdy rowerem w miasteczku ruchu drogowego i na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Test został opracowany i przeprowadzony przez policję, zaś tor przeszkód przygotował pan Jacek Grzegorczyk. Koordynatorem turnieju był pan Witold Muszyński.

WYNIKI:

Szkoły podstawowe

Drużynowo:
- I miejsce i Puchar Burmistrza – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej - drużyna w składzie: Alicja Kotowicz, Kornelia Bąk, Mikołaj Jaszuk, Kacper Marcinek;  opiekunem był Pan Karol Madyniak.
- II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrówku
- III miejsce – Szkoła Podstawowa w Milejowie
- IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Spiczynie
- V miejsce – Szkoła Podstawowa w Puchaczowie
- VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
- VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
Oddziały gimnazjalne

Drużynowo:
- I miejsce i Puchar Burmistrza – Oddziały Gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Puchaczowie - drużyna w składzie: Karolina Socha, Krystian Skoczylas, Karolina Zwolińska; opiekunem był Pan Waldemar Tyszczuk.
- II miejsce – Oddziały Gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Milejowie
- III miejsce – Oddziały Gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
- IV miejsce – Oddziały Gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej
Indywidualnie:

- w kategorii szkół podstawowych

I miejsce i Puchar Burmistrza - Mikołaj Jaszuk z Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

- w kategorii oddziałów gimnazjalnych

I miejsce i Puchar Burmistrza - Krystian Skoczylas z Oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Puchaczowie

Do finału wojewódzkiego XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakwalifikowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej  oraz drużyna z Oddziałów Gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Puchaczowie.
Sponsorzy nagród:
- Kuratorium Oświaty w Lublinie,
- Urząd Miasta w Łęcznej,
- WORD w Lublinie,
- Urząd Marszałkowski w Lublinie,
- MK NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty w Łęcznej,
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4  w Łęcznej,
- Oddział Powiatowy ZNP w Łęcznej.

---
W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się również uroczyste podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Szkolnego pt. „Bądź bezpieczny na drodze” połączone z wręczeniem nagród, wyróżnień i podziękowań.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz ósmy zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa było indywidualne wykonanie pracy literackiej, grafiki komputerowej lub skryptu w języku kodowania Scratch. Hasło tegorocznej edycji  brzmiało: „Jesteś na drodze. Włącz myślenie!”.

Udział w konkursie był doskonałą okazją do zaprezentowania i promowania ciekawych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego każdej placówki.
Konkurs był dwuetapowy i cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W VIII Wojewódzkim Konkursie Szkolnym pt. „Bądź bezpieczny na drodze” na etapie szkolnym wzięło udział łącznie 583 uczniów z 37 szkół, a najwięcej wykonano prac z grafiki komputerowej, bo aż 373.
Na etap wojewódzki wpłynęło:
- 67 prac literackich z 29 szkół,
- 60 grafik komputerowych z 27 szkół,
- 39 skryptów wykonanych w języku kodowania Scratch z 22 szkół
Koordynatorem konkursu był Pan Witold Muszyński.

Patronat nad imprezą sprawowali:
- Marszałek Województwa Lubelskiego,
- Lubelski Kurator Oświaty,
- Dyrektor WORD-u w Lublinie.

Więcej informacji na stronie konkursu pod adresem: http://sp4leczna.edu.pl

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza