Skate park w Łęcznej – początek prac

13-06-2018, 12:29

Elementy skate parku zostały przesunięte poza jego obręb na czas trwania prac. Niebawem rozpocznie się naprawianie konstrukcji nawierzchni w postaci nowej płyty oraz nowego biegu schodów łączących obie części placu.

Modernizacja uzasadniona jest koniecznością poprawy funkcjonalności obiektu ze względu na zły stan techniczny nawierzchni płyty na której widoczne są spękania i odspojenia betonu.

Nowa nawierzchnia skate parku będzie miała podwyższoną odporność na warunki zewnętrzne – korozję chlorkową, korozję karbonatyzacyjną, przemrażanie – zamrażanie.

Prace będą kosztowały około 230 tysięcy złotych i powinny zakończyć się w wakacje.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza