Po raz trzeci – pierwsi! Kolejne dofinansowanie Parku Podzamcze

22-06-2018, 17:06

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie trzeciego etapu rewitalizacji parku Podzamcze otrzymał dotację. To już trzeci projekt rewitalizacyjny parku, który zdobył najwyższą liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce w rankingu.

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów oraz otrzymały dofinansowanie w konkursie w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wśród czternastu projektów, które otrzymały dofinansowanie, projekt Gminy Łęczna pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze – II etap” zajął pierwsze miejsce z liczbą 95 punktów. Całkowita wartość projektu wynosi 1,8 mln zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania to aż 1,4 mln zł.

Projekt będzie realizowany na powierzchni ponad 5 ha i obejmie obszar bezpośrednio przylegający do Świnki i Wieprza, w tej chwili praktycznie niedostępny. Teren zostanie uporządkowany. Wykonane zostaną nowe nasadzenia, wykonane placyki i alejki o nawierzchni mineralnej i brukowej. Zostaną ustawione nowe ławki i kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Teren oświetli 18 latarni parkowych. Powstaną ścieżki edukacyjne: historyczna i biologiczna. Będzie to część parku o najbardziej naturalnym charakterze. Większość nasadzeń będą stanowiły rodzime gatunki.

Prace w parku zostały podzielone na trzy etapy: tzw. park włoski, folwark i park ekologiczny w dolinie Świnki i Wieprza.  Ułatwiło to złożenie odrębnych wniosków oraz pozyskanie dofinansowania.
Przypominamy, że w ubiegłym roku zakończyła się rewitalizacja centralnej części parku wraz z ogrodem włoskim (I etap) W tym roku realizowane są prace rewitalizacyjne zabudowań dawnego folwarku (2-gi etap). Przyznane dofinansowanie pozwoli na dokończenie kompleksowej rewitalizacji parku, w części należącej do Gminy Łęczna. Wykonana w poszczególnych etapach infrastruktura stworzy jedną funkcjonalną całość.

Wszystkie trzy wnioski zostały bardzo wysoko oceniane i zajmowały pierwsze miejsca na listach rankingowych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza