Susza rolnicza - pomoc dla gospodarstw rolnych

28-06-2018, 13:59

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej, w tym w województwie lubelskim, Urząd Miejski w Łęcznej informuje producentów rolnych o możliwości składania oświadczeń o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wzory wniosków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej lub na stronie internatowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

Oświadczenie  należy wypełnić zgodnie z  danymi zawartymi we wniosku o płatności obszarowe, złożonym do ARIMR.( Do ww. oświadczenia dołączyć kserokopię wniosku o płatności obszarowe). 

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza