Monitoring miejski – Jak to jest z jakością kamer

29-06-2018, 08:05

Wokół systemu monitoringu miejskiego w Łęcznej narosło wiele nieprawdziwych informacji, dorabianych teorii i niedomówień. Jak to w końcu jest z jakością tych miejskich kamer?

System składa się z 28 kamer, tylko jedna z nich jest stałopozycyjna, pozostałe mają możliwość przybliżania i obracania się. Większość, bo 20 z nich to urządzenia nowoczesne i cyfrowe, analogowych jest 8, one także w przyszłości zostaną wymienione.

Kamery cyfrowe są na tyle dokładne, że przy optymalnych warunkach pogodowych pozwalają na 30 krotne przybliżenie obrazu. Z kamery zamontowanej na budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów Polskich można np. przeczytać regulamin placu zabaw oddalony od kamery kilkadziesiąt metrów.

Dla porównania obraz z kamery analogowej przedstawiony jest poniżej.

Sama lokalizacja kamer konsultowana była z mieszkańcami i policją. Propozycje przedstawiane przez mundurowych w latach 2014 – 2016 dotyczące miejsc instalacji kamer odnosiły się głównie do miejsc grupowania się młodzieży. Opinie te miały znaczący wpływ w wyborze lokalizacji nowych kamer. Priorytet stanowiło eliminowanie miejsc, w których istniało realne zagrożenie bezpieczeństwa, zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu oraz występowanie innych czynów bezprawnych.

Cieszy dyskusja o zasadności rozbudowy monitoringu. Potrzeba wymiany kamer analogowych jest planowana od dawna przez Straż Miejską i będzie realizowana w miarę posiadanych środków. Planowana modernizacja dotyczy również wymiany serwera, który wpłynie na jakość i szybkość systemu jako całości.

Odrębna sprawa to rejestracja konkretnych zdarzeń. W dużej mierze jest to kwestia obsługi monitoringu. W Łęcznej zajmuje się tym dwie osoby na cywilnych stanowiskach. Kamery mają możliwość skierowania na konkretny obszar i przybliżenia obrazu. Jeśli chociażby w nocy systemem zajmowaliby się policjanci i reagowaliby na żywo na rejestrowane zdarzenia, system działałby jeszcze lepiej. W tym momencie to nie jakość urządzeń, a poprawa współpracy i obsługi systemu monitoringu staje się priorytetem i kierunkiem podejmowanych działań.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza