Rewitalizacja Placu Powstań Narodowych na finiszu

05-07-2018, 13:19

Już wkrótce będzie można bez przeszkód przejść chodnikiem przy cmentarzu na Osiedle Niepodległości. Dobiegają końca roboty budowlane na Placu Powstań Narodowych. Zakończono urządzanie zieleni, a teraz trwają ostatnie prace nawierzchniowe przy budowie parkingu. Prace są kontynuacją robót rozpoczętych w ubiegłym roku.

Celem drugiego etapu rewitalizacji placu była poprawa estetyki oraz funkcjonalności istniejącej infrastruktury. Skupiono się na przebudowie układu komunikacyjnego wraz z chodnikami, drogą dojazdową i parkingiem oraz na urządzeniu terenów zielonych. W ramach zaplanowanych prac wykonano przebudowę parkingu z nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej oraz nowe chodniki. Teren parkingu będzie odwadniany poprzez nowa kanalizację deszczową.

Na nowo zagospodarowano także teren zielony. Prace zieleniarskie rozpoczęto od wycinki dzikich i chorych roślin, a następnie posadzono nowe drzewa i krzewy oraz założono trawniki. W centralnym punkcie nowego skweru znajduje się kwietnik z bylinami i trawami ozdobnymi.
Teren placu będzie oświetlony lampami parkowymi. Pozostało jeszcze ustawić kosze na śmieci i ławki. Termin zakończenia robót upływa 31 lipca.

Rewitalizacja Placu Powstań Narodowych jest kolejną inwestycją miejską w tereny zielone. Dzięki niej mieszkańcy osiedli Samsonowicza i Niepodległości otrzymają atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu. Odnowiony plac będzie także wizytówką naszego miasta dla osób przejeżdżających przez Łęczną.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza