Komunikat Ministra Rolnictwa w sprawie oszacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

26-07-2018, 10:18

W związku ze zmianą strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne" oraz „Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne", a także inne dokumenty dotyczące szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w świetle obowiązujących przepisów o pomoc w związku z wystąpieniem szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się producenci niezależnie od poziomu łącznej wysokości szkód w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn.zm.) zarówno preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, jak i pomoc dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchamiana na podstawie § 13 tego rozporządzenia udzielane są w różnych formułach, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynosiły:
- do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lal opartej na okresie 5 ubiegłych lat. z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, wówczas pomoc udzielana jest w formule pomocy de niiniinis:
- powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych.