Zmowa na skupach owoców? UOKiK wyjaśni sprawę

31-07-2018, 11:54

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy działania przedsiębiorców zajmujących się  skupem i przetwórstwem malin na terenie województwa lubelskiego, nie są wynikiem zmowy cenowej.
Ze zmową cenową mamy do czynienia jedynie w takiej sytuacji, gdy pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi uczestnikami rynku doszło do uzgodnienia oferowanych cen. 

Dla udowodnienia zmowy niezbędna jest możliwość wykazania istnienia bezpośrednich lub pośrednich kontaktów między konkurentami z zakresu koordynacji wzajemnych zachowań rynkowych.
Tak więc, każdy, kto posiada wiedzę na temat podejrzewanej praktyki niezgodnej z zasadami zdrowej konkurencji i szkodliwej dla producentów malin proszony jest o przekazywanie informacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Lublinie ul. Ochotnicza 10, 20-012  Lublin.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. W związku z tym osoba, która poweźmie informację o niedozwolonym porozumieniu przedsiębiorców, może w sposób anonimowy zawiadomić o tym urząd pod nr telefonu 22 55 60 500, lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  sygnalista@uokik.gov.pl

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowego programu dla informatorów, znajdują się na stronie www.konkurencja.uokik.gov.pl. 
 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza