Rozpoczyna się przebudowa spichlerza w Podzamczu

24-10-2018, 09:02

W Urzędzie Miejskim w Łęcznej podpisano umowę na przebudowę budynku spichlerza na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Roboty budowlane za kwotę 5.915.409,17 zł wykona konsorcjum dwóch firm: Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIALBUD” z Białej Podlaskiej. Wykonawca został dzisiaj wprowadzony na budowę.

Przebudowany budynek posłuży do sprawowania dziennej opieki nad 60 podopiecznymi ŚDS. Zakres przewidzianych prac jest bardzo szeroki i ma przystosować stary spichlerz do pełnienia nowych funkcji. Istniejąca obok spichlerza dobudówka zostanie rozebrana i wybudowana na nowo. W odnowionym obiekcie znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. Dla bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku umieszczono pokój psychologa i pielęgniarki. W nowym budynku ŚDS znajdą się także 4 mieszkania treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Podopieczni będą mieli do dyspozycji taras do odpoczynku. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – będzie wyposażony min. w windę. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie potrzebne do rehabilitacji i prowadzenia zajęć dla podopiecznych. Wokół budynku powstaną chodniki i miejsca parkingowe.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających spichlerz w jego obecnym stanie, ponieważ to już ostatnia szansa na to, aby obejrzeć budynek przed przebudową. W pierwszej fazie prac rozpocznie się wykonywanie podbić fundamentów, a do końca roku zostanie wyburzona zrujnowana przybudówka. Planowane zakończenie robót w 2019 roku.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.538.032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461.460,43 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540.000, 00 zł.

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” został wybrany do dofinansowania w konkursie Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza