Przebudowa rozpoczyna się od rozbiórki

06-11-2018, 13:46

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających spichlerz i jego otoczenie w obecnym stanie. Wykonawca usunął rosnące w pobliżu krzaki i zarośla, a potem wyburzył istniejącą przybudówkę. W miejscu wyburzonej przybudówki powstanie nowa, o większej powierzchni, która pomieści sale o różnorodnym przeznaczeniu.

Piwnica: magazyn kuchni, archiwum, wentylatornia, pralnia , pomieszczenie socjalne. Parter: kuchnia i duża jadalnia Pierwsze piętro: sala rękodzieła i sala wielofunkcyjna. Na dachu przybudówki powstanie taras.
Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.538.032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461.460,43 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540.000, 00 zł.

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” został wybrany do dofinansowania w konkursie Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza