PGKiM oferuje lokale do dzierżawy

01-03-2019, 07:45

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. informuje, że posiada wolne lokale przeznaczone do dzierżawy:

1. Pomieszczenia o pow. 72,90 m2 zlokalizowane na parterze budynku warsztatowo-socjalnego na terenie bazy spółki przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej (działka nr 2549/7). Lokal po punkcie wymiany opon, składający się z pomieszczenia obsługi klienta oraz pomieszczenia warsztatowego (podstawowe wyposażenie w lokalu);

2. Pomieszczenie o pow. 385 m2 zlokalizowane na II kondygnacji budynku warsztatowo–socjalnego na terenie bazy spółki przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej (działka nr 2549/7). Pomieszczenie pod działalność usługową, wymagające remontu.

3. Pawilony handlowo–usługowe o pow. 8,5 m2 zlokalizowane na targowisku miejskim przy ul. Braci Wójcickich 3 w Łęcznej (działka nr 2997).

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie spółki przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej w Dziale Zarządzania Majątkiem, pokój 105 lub pod nr tel. 81 752 10 44 wew. 136.