Zapraszamy do zapoznania się z poselskimi projektami ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

14-03-2019, 10:41

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej prosi o zapoznanie się i opiniowanie dwóch poselskich projektów ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi projektami ustaw:
- poselski projekt ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw,  (KP Prawo i Sprawiedliwość):
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf
wraz z autopoprawkami do ww. projektu:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_10-2017/$file/8-020-751_10-2017.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_2-2017/$file/8-020-751_2-2017.pdf
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, (KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna):

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-765-2017/$file/8-020-765-2017.pdf