VII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 10 kwietnia 2019 - Oglądaj na żywo od 14:00

05-04-2019, 14:46

VII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 14:00Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej za 2018 rok.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

9. Wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza