Nowa elewacja – ładna i ciepła

11-04-2019, 07:46

Rozpoczął się ostatni etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej. Firma LP-BUD Piotr Lemieszek z Lublina za 1.291.500,00 zł dociepli ściany oraz stropy i stropodachy na budynku szkoły, basenu oraz sali gimnastycznej. Prace zostaną zakończone 15 sierpnia bieżącego roku.

Nowa elewacja oprócz zwiększenia efektywności energetycznej budynku znacząco poprawi jego estetykę. Ściany otrzymają nową kolorystykę. Zimą z elewacji usunięto szpecące płyty azbestowo-cementowe. Na zakończenie robót w ramach kompensacji za utracone miejsca lęgowe na budynku zostaną zamontowane budki dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy.


Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych Gminy Łęczna. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza