Wybory w sołectwach Witaniów i Stasin

23-04-2019, 15:30

Wybory w sołectwie Witaniów
25 kwietnia 2019 r. w budynku remizy strażackiej odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. Pierwszy termin spotkania godzina 17:00, drugi termin 17:15.

Wybory w sołectwie Stara Wieś - Stasin

26 kwietnia 2019 r. w budynku remizy strażackiej odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. Pierwszy termin spotkania godzina 17:00, drugi termin 17:15.

W załączniku treść zawiadomień sołtysów upływającej kadencji.

Pliki do pobrania