Zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych

08-05-2019, 11:26

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z teremu Gminy Łęczna.

Tutaj znajduje się dokument http://pgkim.leczna.pl/harmonogramy