Zgłoś barierę dostępności naszego miasta

24-06-2019, 09:11

Warunkiem rozwoju lokalnego jest dostępność rozumiana jako zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach takich jak osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, rodzice z małymi dziećmi czy seniorzy. Podstawą dostępności jest samodzielność w korzystaniu z architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, usług, czy samodzielność w prowadzeniu przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zgłaszania wszystkich przypadków ograniczania szeroko rozumianej dostępności z naszego miasta.

Zrób zdjęcie bariery dostępności, opisz miejsce i sytuację i wyślij nam w wiadomości prywatnej na facebooku lub zgłoś na maila usterka@um.leczna.pl
Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w działania związane z rozwojem Łęcznej. Udokumentowanie jak największej liczby barier dostępności ułatwi przygotowanie wniosku o dofinansowanie, którego celem jest rozwój miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Wszystkim zainteresowanym z góry dziękujemy za pomoc.