W Łęcznej można zmalować przystanki

08-07-2019, 13:05

Przystanki w Łęcznej zostaną oddane w ręce graficiarzy i artystów. Do tej pory po każdym odnowieniu i odmalowaniu, obiekty były natychmiast oznaczane bazgrołami i wulgaryzmami.
Tym razem urząd, po wykonaniu niezbędnych prac, jak uzupełnienie ubytków, naprawy dachów, odnowienie ścian, montaż nowych tablic informacyjnych, odda powierzchnię 8 przystanków w ręce zainteresowanych artystów. Na ten cel zabezpieczono 10 tysięcy złotych.

Przystanki w większości znajdują się na ruchliwej trasie przy drodze krajowej 82 z Łęcznej do Lublina.
Urząd czeka na ciekawe pomysły i propozycje, najciekawsze projekty jeszcze w 2019 roku doczekają się realizacji.

Powierzchnia przystanku wynosi 42,98 m2. W jej skład wchodzą wszystkie (murowane) ściany. Z tego 9,78 m2 stanowi część ściany tylnej, nieeksponowanej z drogi.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza