Instytucje wspierające biznes

 • Agencja Rozwoju Lokalnego
  Początki Agencji Rozwoju Lokalnego w Łęcznej sięgają połowy 1995 roku, kiedy to powstał Ośrodek Wspierania Biznesu (OWB). Było to wspólne przedsięwzięcie Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miasta Łęczna. Z punktu organizacyjnego OWB stanowił wyodrębnioną strukturę Urzędu Miasta, natomiast programowo zarządzany był przez Fundację.
  W 1997 roku Urząd Miasta wraz z LFR podjął decyzję o utworzeniu Agencji Rozwoju Lokalnego w Łęcznej, stanowiącej oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Partnerami tego przedsięwzięcia były m.in. okoliczne gminy, Rejonowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie Rozwoju Łęcznej.
  Do zadań Agencji należy wspieranie lokalnych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, promocja usług prowadzonych przez LFR, jak również promocja poszczególnych gmin i miast. Po zlikwidowaniu oddziału ARL w Łęcznej przedsiębiorcy mogą kontaktować się z główną siedzibą w Lublinie - ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, adres email: sekretariat@arl.lublin.pl

 • Regionalne Forum Gospodarcze
  al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna
  tel. (081) 752-22-77


  Stowarzyszenie skupiające lokalnych przedsiębiorców.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza