Oferty inwestycyjne

1) Tereny przyległe do ul. Nadwieprzańskiej i Szpitala Powiatowego

• Lokalizacja: rejon ul. Krasnystawskiej i Nadwieprzańskiej, Łęczna
• Dane o terenie: łączna powierzchnia - ok. 3 ha
• Pełne uzbrojenie
• Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być przeznaczony na:
- usługi publiczne
- handel,
- usługi administracyjne,
- działalność związaną z opieką zdrowotną.
Plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość lokalizacji usług kolidujących z funkcją szpitalną, w tym obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.

Kontakt:
Urząd Miejski w Łęcznej - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym 
Pl. Kościuszki 22, 21-010 Łęczna
tel. (+48 81) 752-03-18
e-mail:

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza