Stefania Pawlak

23-10-2006, 18:31

Stefania Pawlak urodziła się w roku 1908 we wsi Trześnia. Dzieciństwo spędzone na wsi zahartowało ją oraz nauczyło pracowitości i wytrwałości. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła decyzję, że zostanie nauczycielką. Przez 3 lata uczyła się w szkole powszechnej w Mielcu, którą ukończyła ze świetnymi wynikami. Chcąc realizować swoje marzenia przystąpiła do egzaminu wstępnego na seminarium nauczycielskie. W roku 1929 uzyskała świadectwo upoważniające ja do pracy w szkole.
Swoje pierwsze kroki jako pedagog stawiała we wsi Rzeczyca Księża.
Wkrótce doszło do tragicznego wypadku. Stefania spadla ze schodów ruszającego pociągu. Jej nogi zostały zmiażdżone. To oznaczało kalectwo do końca życia. Nie zrezygnowała jednak ze swoich planów. Nie poddała się, ćwiczyła chodzenie, studiowała pedagogikę. Po pewnym czasie wróciła do zawodu i to wprost do Łęcznej!

Stefania oprócz wykonywania obowiązków belfra, zajmowała się organizowaniem różnych imprez kulturalnych, udzielała się społecznie. W trudnych chwilach ogromną podpora byli dla niej przyjaciele ze szkoły, znajomi, ale także i sami uczniowie.

Nawet w czasie okupacji prowadziła działalność pedagogiczną i nauczycielską. We własnym domu prowadziła tajne komplety i nauczała zakazanych przedmiotów.

Już po zakończeniu wojny ze zdwojoną siłą przystąpiła do działania. Udało jej się doprowadzić do odremontowania i rozbudowy szkoły. Zaangażowała przy tym do współpracy rodziców oraz uczniów. Jednym z jej ogromnych sukcesów jest wkład w wybudowanie w Łęcznej nowej szkoły, oddanej do użytku 12 października 1962 roku. Z jej inicjatywy udało się też zorganizować bardzo w Łęcznej potrzebna Szkołę Ogrodniczą.

W czasie swojego pobytu w Łęcznej zainteresowała się historią miasta. Kolekcjonowała wszystko, co z nim było związane, gromadząc pokaźne zbiory. Po latach przekazała je do Muzeum Regionalnemu w Łęcznej. Wraz z grupą przyjaciół powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łeczyńskiej. Została nagrodzona wieloma odznaczeniami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Zmarła 7 maja 2002 roku w Mielcu.
Źródła:
Stefania Pawlak 38 lat w Łęcznej

Kinga Krasuska

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza