Łęczyńscy Bohaterowie Września 1939

24-09-2009, 11:05

Wśród tysięcy miejsc chwały żołnierza polskiego i cywili, którzy bohatersko stawili opór przygniatającej hitlerowskiej i bolszewickiej nawale, w naszym mieście rozegrała się jedna z tysięcy potyczek kampanii wrześniowej 1939 roku.
100-osobowy oddział żołnierzy Wojska Polskiego wsparty grupą mieszkańców Łęcznej stoczył bój o łęczyński most na rzece Wieprz. Padli zabici i ranni, a cywile, aresztowani później, oddali życie lub odcierpieli kaźnie na Zamku Lubelskim.
Atak na most lubelski na rzece Wieprz przeprowadził improwizowany oddział żołnierzy WP w liczbie około 100 żołnierzy, których udało się naprędce zebrać w Łęcznej. Przewodził im kpt. Stefan Żabicki wraz z trzema porucznikami. Po silnym ostrzale pozycji niemieckich, z trzech ciężkich karabinów maszynowych, Polacy ruszyli do ataku. Rozproszyli Niemców, zabijając dziewięciu z nich, kilkunastu raniąc a wielu biorąc do niewoli. Oddział przebił się w kierunku Lubartowa. W bitwie poległo pięciu naszych żołnierzy, w tym dwóch oficerów - kpt. Stefan Żabicki i ppor. Eugeniusz Zabłocki oraz trzech szeregowców.
Oddział Żabickiego wspomagała grupa około dwudziestu łęcznian. Za udział w bitwie i pomoc polskim żołnierzom zostali aresztowani i osadzeni na Zamku Lubelskim m.in: Konstanty Burlik, Kazimierz Pasecki, Franciszek Wronowski, Aleksander Strzyżewski, Roman Denis, Bronisław Konopka, Władysław Domaciuk, Jan Miksuła oraz Tadeusz Chorąży, Henryk Harmasz, Ludwik Kot, Stanisław Plechawski, Piotr Trus, Zygmunt Więczkowski, Henryk Wróbel, Marcin Sachar, dr Wacław Niechaj (miejski lekarz), dr Tadeusz Niedzielski (weterynarz), Jerzy Testewicz (weterynarz).
Tragiczny epilog łęczyńskiego września nastąpił 31 grudnia 1941 roku w Lublinie. Tego dnia wykonano wyrok niemieckiego Sądu Specjalnego i na Rurach Jezuickich rozstrzelano pięciu łęcznian - K. Paseckiego, K. Burlika, A. Strzyżewskiego, F. Wronowskiego i R. Denisa. Z innych aresztowanych W. Niechaj został rozstrzelany 3 VII 1940 r., T. Niedzielski został odesłany do Oświęcimia, a trzech zmarło na Zamku Lubelskim - B. Konopka ( 12.XI.1940), W. Domaciuk ( 4.VI.1941) i J. Miksuła. Pozostałym udało się przeżyć.
70 lat od wydarzeń wrześniowych, 10 czerwca 2009 roku na Rurach Jezuickich w Lublinie, miejscu kaźni setek więźniów Zamku Lubelskiego, na dorocznej uroczystości z udziałem rodzin pomordowanych, kombatantów, duchowieństwa, żołnierzy WP i młodzieży szkolnej odbyła się msza święta i apel poległych. Staraniem Jerzego Paseckiego z Tarnowa, bratanka zamordowanego Kazimierza - przedwojennego policjanta z Łęcznej, odsłonięta została tablica poświęcona 5 łęcznianom rozstrzelanych tam przez Niemców z napisem: Rozstrzelani przez Niemców 31 grudnia 1941 roku za udział w bitwie pod Łęczną w 1939 roku i pomoc rannym żołnierzom Wojska Polskiego Kazimierz Pasecki l. 31, Aleksander Strzyżewski l. 23, Franciszek Wronowski l. 40, Konstanty Burlik l. 59, Roman Denis l. 36.

Opr. Eugeniusz Misiewicz

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza