Instytucje użyteczności publicznej

  • Starostwo Powiatowe 
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95a
    tel. 81-752-64-01
    fax  81-752-64-64
    e-mail:
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
    21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 18
    tel. 81-752-75-20
    e-mail:
    www.straz.leczna.pl
  • Komenda Powiatowa Policji
    21-010 Łęczna, ul. Księży Wrześniewskich 10
    tel. 81 752 72 10
  • Urząd Skarbowy
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
    tel.
    81-752-39-93
  • Urzędy Pocztowe:

21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 89
tel.
81-752-12-80, 752-02-31

21-010 Łęczna, ul. Wiosenna 4
tel.
81-752-08-66

  • Agencje pocztowe

- 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat
    21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 5
    tel.
    801 400 987
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 7
    tel.
    81-752-10-74
  • Posterunek Energetyczny
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 67
    tel.
    81-752-09-76
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
    21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52 
    tel.
    81-752-31-67
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 9 
    tel.
    81-462-31-11
  • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
    21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
    tel. (081) 752-29-20
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
    tel. (081) 752-34-18
  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
    21-010 Łęczna al. Jana Pawła II 95
    tel.
    81-752-32-33
  • Powiatowy Urząd Pracy
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95a
    tel.
    81-752-11-58, 752-10-31
  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
    tel.
    81-752-31-19
  • Lokalne Centrum Informacji Turystycznej
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95a
    tel. 81- 531 52 02

    e-mail: turystyka@powiatleczynski.pl
    http://turystyka-pojezierze.pl

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego
    21-010 Łęczna, ul. Kpt. Żabickiego 1
    tel.
    81-752-00-22, 23
    www.smbatory.leczna.pl/
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 5
    tel.
    81-752-25-75, 462-76-76
    e-mail: sm-wspolnota@o2.pl
    www.smwspolnota.leczna.pl
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skarbek"
    21-010 Łęczna, ul. Staszica 1
    tel.
    81-752-00-14, 462-18-30
    http://www.skarbek.leczna.pl
  • Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
    21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2
    tel.
    81-752-27-52, 752-35-86
    www.magdalena.leczna.pl
  • Parafia pw. Św. Barbary
    21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 97
    tel.
    81-62-04-00 do 02
    www.emaus.parafia.info.pl
  • Parafia pw. Św. Józefa
    21-010 Łęczna, Aleja Matki Bożej Fatimskiej
    tel.
    81-752-30-01
    www.swjozef.com
  • Parafia pw. Św. Izydora i Niepokalanego Serca NMP
    21-010 Łęczna, Ciechanki Łęczyńskie 1
    tel.
    81-752-04-17

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza