Ratusz

Taką nazwę nosi budynek wybudowany według planu opracowanego 15 stycznia 1888 r. z przeznaczeniem na odwach. Funkcję taką pełnił do I wojny światowej. Jest to budynek klasycystyczny. Ścianę frontową zdobi czterokolumnowy portyk z trójkątnym szczytem. Po 1920 r. władze miasta przebudowały go na biura magistratu i kasę miejską i odtąd nosi nazwę ratusza. Dobudowano wówczas od zachodu oficyny na areszt i mieszkanie stróża. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 1961-1963 i zrekonstruowany.

Od 1971 roku siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.