Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego

01-04-2019, 09:51

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego

Burmistrz Łęcznej informuje, że na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia 31/2019 Burmistrza Łęcznej z dn. 26.02.2019 r. nie wpłynęły oferty realizacji zadania.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza