Przypominamy zasady handlu na targowisku

23-09-2014, 13:17

Straż Miejska przypomina o zasadach prowadzenia handlu na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej. Funkcjonariusze podjęli działania zmierzające do umiejscowienia wszystkich stanowisk handlowych na wyznaczonym terenie. Do tej pory część sprzedawców ustawiała się na targowisku, a część poza nim. Przepisy dotyczące opłaty targowej reguluje Uchwała Nr XXXIII/210/2013 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Stawki za sprzedaż na targowisku przedstawiają się następująco:
1. od sprzedaży ze stołów, prowadzącego targowisko, za każdy rozpoczęty mb. – 5,00 zł
2. od sprzedaży na targowisku przy zajętej powierzchni:
a) do 4 m^2włącznie – 15,00 zł
b)  powyżej 4m^2do 10m^2włącznie – 20,00 zł
c) powyżej 10m^2do 20 m^2włącznie – 25,00 zł
d) za każdy następny rozpoczęty 1m^2powyżej20 m^2 zajmowanej powierzchni – 5,00 zł
3) od sprzedaży płodów rolnych z ciągnika rolniczego z przyczepą, samochodu osobowego z przyczepą, samochodu ciężarowego do 3,5 t – 8,00 zł.

Z tytułu sprzedaży poza terenem targowiska, a więc w miejscach innych niż wyznaczone przewiduje się pobór opłaty w wysokości 100,00 złotych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza